วูซู
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

วูซู
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย 
 รอบแรก
13:00
นครราชสีมา  vs  สตูล
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย 
 รอบแรก
13:00
ชุมพร  vs  สระบุรี
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง 
 รอบแรก
13:00
พระนครศรีอยุธยา  vs  นราธิวาส
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
จันทบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สตูล
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
บุรีรัมย์  vs  นราธิวาส
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
รวม วูซู  6 รายการ