เนตบอล
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เนตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 18
 รอบแรก
08:30
กำแพงเพชร  vs  นครสวรรค์
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 18
 รอบแรก
08:30
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 19
 รอบแรก
10:00
ระนอง  vs  บุรีรัมย์
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 20
 รอบแรก
11:30
นครนายก  vs  สุราษฎร์ธานี
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 21
 รอบแรก
13:00
พิษณุโลก  vs  สุพรรณบุรี
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
รวม เนตบอล   5 รายการ