ฟุตซอล
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง   สาย ก
 รอบสอง
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  อุทัยธานี
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย ข
 รอบสอง
12:00
นครศรีธรรมราช  vs  ลำปาง
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย ค
 รอบสอง
14:00
สมุทรสงคราม  vs  สมุทรปราการ
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย ง
 รอบสอง
16:00
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม ฟุตซอล  4 รายการ