เทควันโด-พุ่มเซ่
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
พุมเซ่ ชายเดี่ยว (ชาย 1 คน) 
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
พุมเซ่ ชายเดี่ยว (ชาย 1 คน) 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  2 รายการ