คริกเก็ต
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

คริกเก็ต
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 19
 รอบแรก
08:30
มหาสารคาม  vs  น่าน
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 20
 รอบแรก
10:30
กรุงเทพมหานคร  vs  น่าน
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 21
 รอบแรก
11:50
ปัตตานี  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   สาย Z  คู่ที่ 22
 รอบแรก
14:10
ลพบุรี  vs  ชลบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
รวม คริกเก็ต  4 รายการ