ซอฟท์เทนนิส
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ชายคู่   คู่ที่ 37
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชายคู่   คู่ที่ 38
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:00
สมุทรสาคร  vs  พิจิตร 2
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หญิงคู่   คู่ที่ 39
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:45
พิจิตร  vs  สุพรรณบุรี 2
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หญิงคู่   คู่ที่ 40
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:45
ชลบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชายคู่   คู่ที่ 41
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:20
ศรีสะเกษ  vs  สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชายคู่   คู่ที่ 42
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:20
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หญิงคู่   คู่ที่ 43
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:45
กำแพงเพชร  vs  น่าน
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หญิงคู่   คู่ที่ 44
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:45
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชายคู่   คู่ที่ 45
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร 2
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชายคู่   คู่ที่ 46
 รอบรองชนะเลิศ
11:15
สุราษฎร์ธานี  vs  พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หญิงคู่   คู่ที่ 47
 รอบรองชนะเลิศ
11:45
กำแพงเพชร  vs  สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หญิงคู่   คู่ที่ 48
 รอบรองชนะเลิศ
11:45
พิจิตร  vs  ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชายคู่   คู่ที่ 49
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หญิงคู่   คู่ที่ 50
รอบชิงชนะเลิศ
13:30
กำแพงเพชร  vs  ชลบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รวม ซอฟท์เทนนิส  14 รายการ