กีฬาทางอากาศ
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

กีฬาทางอากาศ
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R มอเตอร์ไฟฟ้า 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เครื่องบินจำลองบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประเภท F3R เครื่องยนต์น้ำมัน 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
RC Muti - Rotor FPV Racing F3U  
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เฮลิคอปเตอร์บินผาดแผลง ประเภท F3N ท่าบิน Beginner 
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม กีฬาทางอากาศ   4 รายการ