ฮอกกี้
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 27
 รอบแรก
08:00
บุรีรัมย์  vs  นครนายก
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 31
 รอบแรก
10:00
ศรีสะเกษ  vs  สระบุรี
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 28
 รอบแรก
10:00
ชลบุรี  vs  อ่างทอง
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 32
 รอบแรก
11:00
นครนายก  vs  เพชรบูรณ์
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 29
 รอบแรก
11:30
นราธิวาส  vs  เชียงใหม่
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 33
 รอบแรก
12:00
บุรีรัมย์  vs  ปัตตานี
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 34
 รอบแรก
13:00
ประจวบคีรีขันธ์  vs  สุรินทร์
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 30
 รอบแรก
13:00
สุรินทร์  vs  สระบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 35
 รอบแรก
14:00
อ่างทอง  vs  กรุงเทพมหานคร
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 31
 รอบแรก
14:30
นครนายก  vs  อ่างทอง
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 36
 รอบแรก
15:00
บุรีรัมย์  vs  นราธิวาส
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รวม ฮอกกี้  11 รายการ