ฟุตซอล
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 29
 รอบสอง
10:00
กรุงเทพมหานคร  vs  นครปฐม
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 30
 รอบสอง
12:00
นนทบุรี  vs  เชียงใหม่
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 31
 รอบสอง
14:00
นครศรีธรรมราช  vs  กระบี่
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 32
 รอบสอง
16:00
สุโขทัย  vs  นครราชสีมา
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม ฟุตซอล  4 รายการ