วูซู
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

วูซู
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
นราธิวาส  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
นครพนม  vs  นครราชสีมา
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
ชุมพร  vs  ลำพูน
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
บุรีรัมย์  vs  ปทุมธานี
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
จันทบุรี  vs  บุรีรัมย์
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
นราธิวาส  vs  สตูล
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
นครพนม  vs  หนองบัวลำภู
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
พัทลุง  vs  สตูล
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง 
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00
ชุมพร  vs  กรุงเทพมหานคร
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
รวม วูซู  10 รายการ