ฟิกเกอร์สเกต
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ฟิกเกอร์สเกต
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
แอดวานซ์พรี-โนวิส (Advance Pre-Novice) หญิง 
 รอบคัดเลือก
14:50
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
อีลิทจูเนียร์ (Elite Junior) หญิง 
 รอบคัดเลือก
14:50
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
เบสิคจูเนียร์ (Basic Junior) หญิง 
 รอบคัดเลือก
15:25
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
แอดวานซ์โนวิส (Advance Novice) หญิง 
 รอบคัดเลือก
16:00
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
เบสิคโนวิส (Basic Novice) หญิง 
 รอบคัดเลือก
17:10
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
อินเทอร์มิเดียทโนวิส (Intermediate Novice) หญิง 
 รอบคัดเลือก
17:40
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
เบสิคพรี-โนวิส (Basic Pre-Novice) หญิง 
 รอบคัดเลือก
18:20
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
รวม ฟิกเกอร์สเกต  7 รายการ