จักรยาน
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

จักรยาน
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง 
 ไทม์ไทรอัล
10:15
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย 
 ไทม์ไทรอัล
10:15
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง   Heat 1
 รอบแรก
11:20
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง   Heat 2
 รอบแรก
11:20
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย   Heat 1
 รอบแรก
11:20
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย   Heat 2
 รอบแรก
11:20
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย   Heat 3
 รอบแรก
11:20
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
รวม จักรยาน  9 รายการ