ซอฟท์บอล
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   M22
 Page system
08:30
เชียงใหม่  vs  ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   คู่ที่ 23
 Page system
08:30
ลำพูน  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมชาย   M23
 Page system
10:40
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   คู่ที่ 24
 Page system
10:40
ชัยภูมิ  vs  จันทบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมชาย   M24
 Page system
14:30
เชียงใหม่  vs  สุพรรณบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ทีมหญิง   คู่ที่ 25
 Page system
15:00
ลำพูน  vs  ชัยภูมิ
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
รวม ซอฟท์บอล  6 รายการ