ซอฟท์เทนนิส
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

ซอฟท์เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมชาย   คู่ที่ 17
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:05
นครราชสีมา  vs  ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ทีมชาย   คู่ที่ 18
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09:05
กรุงเทพมหานคร  vs  กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ทีมหญิง   คู่ที่ 19
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
10:35
สงขลา  vs  สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ทีมหญิง   คู่ที่ 20
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:10
ชลบุรี  vs  พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ทีมชาย   คู่ที่ 21
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:20
นครศรีธรรมราช  vs  พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ทีมชาย   คู่ที่ 22
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
11:20
พระนครศรีอยุธยา  vs  สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ทีมหญิง   คู่ที่ 23
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:00
น่าน  vs  สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ทีมหญิง   คู่ที่ 24
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:10
กำแพงเพชร  vs  กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ทีมชาย   คู่ที่ 25
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
กรุงเทพมหานคร  vs  สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ทีมชาย   คู่ที่ 26
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
นครราชสีมา  vs  พิจิตร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ทีมหญิง   คู่ที่ 27
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
สงขลา  vs  น่าน
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ทีมหญิง   คู่ที่ 28
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
ชลบุรี  vs  กำแพงเพชร
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รวม ซอฟท์เทนนิส  12 รายการ