เอ็กซ์ตรีม
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

เอ็กซ์ตรีม
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
Inline Speed Skate 500 m. 8-12 ปี - บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
09:30
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
09:30
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Inline Speed Skate 500 m. 13-20 ปี - บุคคลหญิง 
 รอบคัดเลือก
10:30
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย 
 รอบคัดเลือก
10:30
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Inline Stunt Skate Cross - บุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Inline Speed Skate 500 m. 8-12 ปี - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Inline Stunt (High Jump) ประเภทบุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Inline Speed Skate 500 m. 13-20 ปี - บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Skateboard Mini Ramp - บุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Inline Skate Park - บุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Inline Miniramp - บุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
17:30
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Freestyle Battle Slalom (บุคคลหญิง) 
รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Skateboard Park - บุคคล 
 รอบคัดเลือก
18:30
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Freestyle Slide (บุคคลหญิง) 
รอบชิงชนะเลิศ
19:00
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
รวม เอ็กซ์ตรีม  16 รายการ