ฮอกกี้
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

ฮอกกี้
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง   คู่ที่ 37
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
นครนายก  vs  นราธิวาส
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   คู่ที่ 42
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
ชลบุรี  vs  นราธิวาส
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง   คู่ที่ 38
 รอบรองชนะเลิศ
10:30
สระบุรี  vs  ชลบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง   คู่ที่ 43
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
นครนายก  vs  สระบุรี
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   คู่ที่ 44
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
สระบุรี  vs  นราธิวาส
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย   คู่ที่ 39
 รอบรองชนะเลิศ
12:30
บุรีรัมย์  vs  สระบุรี
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย   คู่ที่ 45
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
ประจวบคีรีขันธ์  vs  ระยอง
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย   คู่ที่ 40
 รอบรองชนะเลิศ
14:30
นราธิวาส  vs  สุรินทร์
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
รวม ฮอกกี้  8 รายการ