ตะกร้อลอดห่วง
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง (กติกาสากล)   คู่ที่ 33
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมหญิง (กติกาสากล)   คู่ที่ 34
 รอบรองชนะเลิศ
10:40
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย (กติกาสากล)   คู่ที่ 35
 รอบรองชนะเลิศ
11:20
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย (กติกาสากล)   คู่ที่ 36
 รอบรองชนะเลิศ
12:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม ตะกร้อลอดห่วง  4 รายการ