เทควันโด-พุ่มเซ่
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562

เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
พุมเซ่ ทีมชาย (ชาย 3 คน) 
 รอบคัดเลือก
11:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
พุมเซ่ ทีมชาย (ชาย 3 คน) 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  2 รายการ