เอ็กซ์ตรีม
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562

เอ็กซ์ตรีม
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
Elimination อายุ 8 -20 ปี - ชาย  
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Elimination อายุ 8 -20 ปี - หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Skateboard Game Of Skate - บุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Skateboard Park - บุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
16:30
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Skateboard Best Trick - บุคคล 
รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
รวม เอ็กซ์ตรีม  5 รายการ