ตะกร้อลอดห่วง
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562

ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
ทีมหญิง (กติกาสากล)   คู่ที่ 37
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทีมชาย (กติกาสากล)   คู่ที่ 38
รอบชิงชนะเลิศ
10:40
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม ตะกร้อลอดห่วง  2 รายการ