วู้ดบอล
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

วู้ดบอล
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
นับจำนวนการตี บุคคลชาย 
 รอบห้า
09:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
นับจำนวนการตี บุคคลหญิง 
 รอบห้า
09:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
นับจำนวนการตี บุคคลชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
นับจำนวนการตี บุคคลหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม วู้ดบอล   4 รายการ