เรือพาย
 

ตารางการแข่งขันประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

เรือพาย
รายการ
รอบ
เวลา
ระหว่าง
สนาม
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:05
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:10
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
09:15
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:20
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:25
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:35
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:40
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี 
รอบชิงชนะเลิศ
09:45
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:50
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร 
รอบชิงชนะเลิศ
09:55
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
รวม เรือพาย  12 รายการ