SAT GRS
 
   
   กีฬา : วู้ดบอลนับจำนวนเกท
ชิงเหรียญทอง 4 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11
15:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
13:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
13:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer