SAT GRS
 
   
   กีฬา : ยกน้ำหนัก
ชิงเหรียญทอง 60 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
สแนทช์ - รุ่น 55 กก. - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 55 กก. - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 55 กก. - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
สแนทช์ - รุ่น 45 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 45 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 45 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 45 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 45 กก. - หญิง ไม่เกิน 45 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
สแนทช์ - รุ่น 49 กก. - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 49 กก. - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 49 กก. - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 9 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
สแนทช์ - รุ่น 55 กก. - หญิง เกิน 49 กก. ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 55 กก. - หญิง เกิน 49 กก. ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 55 กก. - หญิง เกิน 49 กก. ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
สแนทช์ - รุ่น 67 กก. - ชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 67 กก. - ชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 67 กก. - ชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 61 กก. - ชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก  รอบชิงชนะเลิศ
13.00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 61 กก. - ชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
13.00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
สแนทช์ - รุ่น 61 กก. - ชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 9 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
สแนทช์ - รุ่น 59 กก. - หญิง เกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 59 กก. - หญิง เกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 59 กก. - หญิง เกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
สแนทช์ - รุ่น 73 กก. - ชาย เกิน 67 กก. ไม่เกิน 73 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 73 กก. - ชาย เกิน 67 กก. ไม่เกิน 73 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 73 กก. - ชาย เกิน 67 กก. ไม่เกิน 73 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
สแนทช์ - รุ่น 81 กก. - ชาย เกิน 73 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 81 กก. - ชาย เกิน 73 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 81 กก. - ชาย เกิน 73 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
สแนทช์ - รุ่น 89 กก. - ชาย เกิน 81 กก. ไม่เกิน 89 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 89 กก. - ชาย เกิน 81 กก. ไม่เกิน 89 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 89 กก. - ชาย เกิน 81 กก. ไม่เกิน 89 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 12 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
สแนทช์ - รุ่น 64 กก. - หญิง เกิน 59 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 64 กก. - หญิง เกิน 59 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 64 กก. - หญิง เกิน 59 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
สแนทช์ - รุ่น 96 กก. - ชาย เกิน 89 กก. ไม่เกิน 96 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 96 กก. - ชาย เกิน 89 กก. ไม่เกิน 96 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 96 กก. - ชาย เกิน 89 กก. ไม่เกิน 96 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
สแนทช์ - รุ่น 71 กก. - หญิง เกิน 64 กก. ไม่เกิน 71 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 71 กก. - หญิง เกิน 64 กก. ไม่เกิน 71 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 71 กก. - หญิง เกิน 64 กก. ไม่เกิน 71 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
สแนทช์ - รุ่น 102 กก. - ชาย เกิน 96 กก. ไม่เกิน 102 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 102 กก. - ชาย เกิน 96 กก. ไม่เกิน 102 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 102 กก. - ชาย เกิน 96 กก. ไม่เกิน 102 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
สแนทช์ - รุ่น 76 กก. - หญิง เกิน 71 กก. ไม่เกิน 76 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 76 กก. - หญิง เกิน 71 กก. ไม่เกิน 76 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 76 กก. - หญิง เกิน 71 กก. ไม่เกิน 76 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 15 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
สแนทช์ - รุ่น 81 กก. - หญิง เกิน 76 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 81 กก. - หญิง เกิน 76 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 81 กก. - หญิง เกิน 76 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 87 กก. - หญิง เกิน 81 กก. ไม่เกิน 87 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
10.00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
สแนทซ์ - รุ่น 87 กก. - หญิง เกิน 81 กก. ไม่เกิน 87 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 87 กก. - หญิง เกิน 81 กก. ไม่เกิน 87 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
สแนทซ์ - รุ่น 109 กก. - ชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 109 กก. - ชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 109 กก. - ชาย เกิน 102 กก. ไม่เกิน 109 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
สแนทซ์ - รุ่น 109 กก. ขึ้นไป - ชาย เกิน 109 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 109 กก ขึ้นไป. - ชาย เกิน 109 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น 109 กก. ขึ้นไป - ชาย เกิน เกิน 109 กก.  รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
สแนทช์ - รุ่น เกิน 87 กก. - หญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น เกิน 87 กก. - หญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักรวม - รุ่น เกิน 87 กก. - หญิง เกิน 87 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 15 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer