SAT GRS
 
   
   กีฬา : จักรยาน
ชิงเหรียญทอง 23 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ชาย (28 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนสายบุรีรัมย์-อำเภอนางรอง
-
Official
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - หญิง (14 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
ถนนสายบุรีรัมย์-อำเภอนางรอง
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ทีมชาย (70 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนสายบุรีรัมย์-อำเภอนางรอง
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กิโลเมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กิโลเมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:43
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ครอสคันทรี ใช้เวลาการแข่งขัน 1.00-1.15 ชม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ครอสคันทรี ใช้เวลาการแข่งขัน 1.00-1.15 ชม. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:45
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน อินไลน์เรส - ชาย (118.2 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
ถนนหมายเลข 21 - 226 คลองส่งน้ำห้วยจรเข้มาก -บ้านปรุ
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทถนน อินไลน์เรส - หญิง (78.8 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
08:00
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
12:00
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
สแครช - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัล - ชาย (1 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:55
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ประเภทลู่ ไทล์ไทรอัล - หญิง (500 ม.)  รอบชิงชนะเลิศ
10:20
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ประเภทลู่ อิลิมิเนชั่นเรส - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
11:45
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (24 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)  รอบชิงชนะเลิศ
09:15
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
09:25
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ
10:10
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:35
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer