SAT GRS
 
   
   กีฬา : ยิมนาสติก
ชิงเหรียญทอง 27 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้าหู - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:45
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์ต่างระดับ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:45
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ห่วงนิ่ง - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
11:30
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ชิง 5 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - คานทรงตัว - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์คู่ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:15
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:15
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์เดี่ยว - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ชิง 5 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:30
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ
11:30
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกลีลา กรุ๊ป รวมอุปกรณ์  รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกลีลา กรุ๊ป อุปกรณ์ 5 ริบบิ้น  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ยิมนาสติกลีลา กรุ๊ป อุปกรณ์ 5 ห่วง  รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ยิมนาสติกลีลา - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ยิมนาสติกลีลา - เชือก - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
10:15
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
11:45
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer