SAT GRS
 
   
   กีฬา : มวยปล้ำ
ชิงเหรียญทอง 38 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 56
15:05
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 58
15:15
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 60
15:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 62
15:45
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 64
16:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 20
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 21
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 7 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 55
15:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 57
15:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 59
15:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 61
15:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 63
15:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 59
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 61
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 7 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 185
15:15
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 187
15:45
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 189
16:15
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 191
16:45
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 193
17:15
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 94
18:15
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 96
18:25
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 7 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 57 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 255
15:10
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 71 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 257
15:20
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 80 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 259
15:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 60 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 261
15:40
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 65 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 263
15:55
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 122
18:20
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 124
18:40
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 7 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 61 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 315
15:10
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 317
15:20
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 92 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 319
15:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 51 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 321
15:40
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 55 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 323
15:50
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 5 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 69 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 389
14:35
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง น้ำหนัก 73 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 391
14:45
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 110 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 393
14:55
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 41-45 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 395
15:05
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 48 กก. สาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 397
15:15
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 5 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer