SAT GRS
 
   
   กีฬา : บริดจ์
ชิงเหรียญทอง 6 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ
มหาสารคาม 3  vs  พิษณุโลก 2
12:30
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมผสม  รอบชิงชนะเลิศ
มหาสารคาม  vs  นครนายก
13:00
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชิง 1 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบชิงชนะเลิศ
นราธิวาส  vs  กำแพงเพชร
13:00
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ
ราชบุรี  vs  มหาสารคาม
13:00
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบชิงชนะเลิศ
นครปฐม  vs  นราธิวาส
12:30
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ
ภูเก็ต  vs  นครนายก
12:30
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชิง 2 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer