SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562    จำนวน 49 เหรียญทอง  
 
คาราเต้โด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 100
กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
09.10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 102
นครสวรรค์  vs กาญจนบุรี
09.50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 97
กาญจนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
09:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 99
กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
09:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 101
กาญจนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
09:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 98
ลพบุรี  vs ฉะเชิงเทรา
09:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 103
กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
10.00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 104
กรุงเทพมหานคร  vs กาญจนบุรี
10.10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 179
ขอนแก่น  vs กระบี่
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 178
ขอนแก่น  vs อุดรธานี
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 177
อุตรดิตถ์  vs กระบี่
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 182
อุตรดิตถ์  vs ปัตตานี
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 181
อุตรดิตถ์  vs กาญจนบุรี
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 180
ปัตตานี  vs ลพบุรี
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คาราเต้โด ชิง 14 เหรียญทอง 
 
     
 
จักรยาน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ชาย (28 กม.) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนสายบุรีรัมย์-อำเภอนางรอง
Official
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - หญิง (14 กม.) รอบชิงชนะเลิศ
10:30
ถนนสายบุรีรัมย์-อำเภอนางรอง
Official
จักรยาน ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เจ็ตสกี
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 400 M 13 - 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Ski Yamaha Super Jet 800 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
เจ็ตสกี ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs อำนาจเจริญ
09.00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ขอนแก่น  vs พิษณุโลก
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เทนนิส ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53
กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
09:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 54
กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
09:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย ยุวชน รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
09:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง ยุวชน รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
09:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เทเบิลเทนนิส ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
มวยปล้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 40 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 56
กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
15:05
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 58
นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
15:15
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย น้ำหนัก 41 - 45 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 60
นครศรีธรรมราช  vs หนองบัวลำภู
15:30
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 48 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 62
นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
15:45
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย น้ำหนัก 110 กก. สาย A รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 64
นครศรีธรรมราช  vs หนองบัวลำภู
16:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 20
กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 21
นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
มวยปล้ำ ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
ยกน้ำหนัก
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
สแนทช์ - รุ่น 55 กก. - ชาย ไม่เกิน 55 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 55 กก. - ชาย ไม่เกิน 55 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 55 กก. - ชาย ไม่เกิน 55 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
สแนทช์ - รุ่น 45 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 45 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 45 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 45 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 45 กก. - หญิง ไม่เกิน 45 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
สแนทช์ - รุ่น 49 กก. - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 49 กก. - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 49 กก. - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 49 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ยกน้ำหนัก ชิง 9 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิมนาสติก
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติก ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูโด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata) รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
10:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata) รอบชิงชนะเลิศ
นครปฐม  vs มหาสารคาม
10:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs ชลบุรี
17.00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs จันทบุรี
17.00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ยูโด ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
สนุกเกอร์
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภททีม 15 แดง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
จันทบุรี  vs ชลบุรี
12:30
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
สนุกเกอร์ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer