SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562    จำนวน 66 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
เดิน 5,000 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 5, 000 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
พุ่งแหลน - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ขว้างค้อน - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ขว้างจักร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
กระโดดไกล - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 100 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
กรีฑา ชิง 12 เหรียญทอง 
 
     
 
คาราเต้โด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 262
นครสวรรค์  vs กรุงเทพมหานคร
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 263
กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 264
นครสวรรค์  vs กาญจนบุรี
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 259
ขอนแก่น  vs ลพบุรี
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 260
กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 261
ลพบุรี  vs นครศรีธรรมราช
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คาราเต้โด ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
จักรยาน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ทีมชาย (70 กม.) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ถนนสายบุรีรัมย์-อำเภอนางรอง
Official
จักรยาน ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เจ็ตสกี
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 13 - 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Runabout Seadoo Spark 1,000 - Sprint 1000 M 16 - 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อุทยานน้ำหนองระแซซัน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
เจ็ตสกี ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 89
15:15
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 90
16:14
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
ซอฟท์เทนนิส ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 62
กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
18:20
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 63
กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
18:40
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เทเบิลเทนนิส ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
มวยปล้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 55
กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
15:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 57
แพร่  vs อุบลราชธานี
15:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 51 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 59
นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
15:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 61
น่าน  vs นครศรีธรรมราช
15:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 92 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 63
สงขลา  vs หนองบัวลำภู
15:00
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 59
สุพรรณบุรี  vs อุบลราชธานี
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 61
นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
มวยปล้ำ ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
ยกน้ำหนัก
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
สแนทช์ - รุ่น 55 กก. - หญิง เกิน 49 กก. ไม่เกิน 55 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 55 กก. - หญิง เกิน 49 กก. ไม่เกิน 55 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 55 กก. - หญิง เกิน 49 กก. ไม่เกิน 55 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
สแนทช์ - รุ่น 67 กก. - ชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 67 กก. - ชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 67 กก. - ชาย เกิน 61 กก. ไม่เกิน 67 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 61 กก. - ชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก รอบชิงชนะเลิศ
13.00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 61 กก. - ชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก. รอบชิงชนะเลิศ
13.00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
สแนทช์ - รุ่น 61 กก. - ชาย เกิน 55 กก. ไม่เกิน 61 กก รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ยกน้ำหนัก ชิง 9 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ปืนสั้นยิงช้า - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ปืนสั้นยิงช้า - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ปืนยาวอัดลม 10 เมตร 60 นัด บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิงปืน ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิมนาสติก
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้าหู - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:45
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์ต่างระดับ - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:45
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ห่วงนิ่ง - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
11:30
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติก ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูโด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs ขอนแก่น
10:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
นครปฐม  vs ตรัง
10:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs ตรัง
10:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
10:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ตรัง  vs ชลบุรี
10:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ยูโด ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
ลีลาศ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ I รอบชิงชนะเลิศ
13:30
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II รอบชิงชนะเลิศ
13:30
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II รอบชิงชนะเลิศ
13:30
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ I รอบชิงชนะเลิศ
13:30
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ I รอบชิงชนะเลิศ
13:30
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ II รอบชิงชนะเลิศ
13:30
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ลีลาศ ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
กรรเชียง 100 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
กบ 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ว่ายน้ำ ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer