SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562    จำนวน 86 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
วิ่ง 3,000 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
กระโดดสูง - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ขว้างค้อน - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
กระโดดค้ำ - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:10
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
กระโดดไกล - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:10
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:50
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
สัตตกรีฑา - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 800 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:30
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่ง 800 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:40
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งผลัด เมดเลย์ หญิง รอบชิงชนะเลิศ
18:00
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วิ่งผลัด เมดเลย์ ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:10
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
กรีฑา ชิง 15 เหรียญทอง 
 
     
 
คาราเต้โด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 377
นครศรีธรรมราช  vs ลพบุรี
14:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 378
กรุงเทพมหานคร  vs ปัตตานี
14:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 379
นครศรีธรรมราช  vs พิจิตร
14:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 374
นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
14:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 375
นครศรีธรรมราช  vs ระยอง
14:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 376
นครศรีธรรมราช  vs นครสวรรค์
14:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คาราเต้โด ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
จักรยาน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กิโลเมตร บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:30
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กิโลเมตร บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:43
วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
จักรยาน ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 41
ปทุมธานี  vs นครศรีธรรมราช
09:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42
อุบลราชธานี  vs ชลบุรี
09:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมเดี่ยว - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 44
ชลบุรี  vs ราชบุรี
13:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมเดี่ยว - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 43
อุบลราชธานี  vs สงขลา
14:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เซปักตะกร้อ ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ชายเดี่ยว ยุวชน รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
09:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว ยุวชน รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs ยโสธร
09:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
10:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
10:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5
นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
10:00
หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เทเบิลเทนนิส ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
ปันจักสีลัต
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ปันจักลีลา บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
13.00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ปันจักลีลา บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs สงขลา
13.00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ปันจักลีลา ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs ยะลา
13:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ปันจักลีลา ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ศรีสะเกษ  vs ยะลา
13:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ปันจักสีลัต ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Shooting บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs สิงห์บุรี
15:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Shooting บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
สระบุรี  vs กาญจนบุรี
15:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
มวยปล้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 53 กก. สาย A รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 185
ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
15:15
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก. สาย A รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 187
นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
15:45
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 65 กก. สาย A รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 189
กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
16:15
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 71 กก. สาย A รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 191
สงขลา  vs อุบลราชธานี
16:45
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 80 กก. สาย A รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 193
สุพรรณบุรี  vs อุตรดิตถ์
17:15
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก. สาย A รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 94
อุตรดิตถ์  vs ศรีสะเกษ
18:15
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก. สาย A รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 96
กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
18:25
สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 3 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
มวยปล้ำ ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
ยกน้ำหนัก
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
สแนทช์ - รุ่น 59 กก. - หญิง เกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 59 กก. - หญิง เกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 59 กก. - หญิง เกิน 55 กก. ไม่เกิน 59 กก. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
สแนทช์ - รุ่น 73 กก. - ชาย เกิน 67 กก. ไม่เกิน 73 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 73 กก. - ชาย เกิน 67 กก. ไม่เกิน 73 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 73 กก. - ชาย เกิน 67 กก. ไม่เกิน 73 กก. รอบชิงชนะเลิศ
11:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
สแนทช์ - รุ่น 81 กก. - ชาย เกิน 73 กก. ไม่เกิน 81 กก. รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 81 กก. - ชาย เกิน 73 กก. ไม่เกิน 81 กก. รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 81 กก. - ชาย เกิน 73 กก. ไม่เกิน 81 กก. รอบชิงชนะเลิศ
14:30
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
สแนทช์ - รุ่น 89 กก. - ชาย เกิน 81 กก. ไม่เกิน 89 กก. รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 89 กก. - ชาย เกิน 81 กก. ไม่เกิน 89 กก. รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
น้ำหนักรวม รุ่น 89 กก. - ชาย เกิน 81 กก. ไม่เกิน 89 กก. รอบชิงชนะเลิศ
16:00
หอประชุม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ยกน้ำหนัก ชิง 12 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร 60 นัด บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ปืนสั้นอัดลม 10 เมตร 60 นัด ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ปืนยาวท่านอน 50 เมตร 60 นัด บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิงปืน ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิมนาสติก
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - คานทรงตัว - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์คู่ - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:15
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:15
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์เดี่ยว - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติก ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูโด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ตรัง  vs นครปฐม
10:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
จันทบุรี  vs ตรัง
10:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ลพบุรี  vs ชลบุรี
10:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs จันทบุรี
10:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
10:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ยูโด ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
ลีลาศ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ I รอบชิงชนะเลิศ
13.30
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ II รอบชิงชนะเลิศ
13:30
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ II รอบชิงชนะเลิศ
13:30
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ I รอบชิงชนะเลิศ
13:30
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ I รอบชิงชนะเลิศ
13:30
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ II รอบชิงชนะเลิศ
13:30
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ลีลาศ ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
กบ 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:30
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ว่ายน้ำ ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
สนุกเกอร์
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทคู่ 15 แดง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
ชลบุรี  vs นครนายก
12:30
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
สนุกเกอร์ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
หมากล้อม
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs ชลบุรี
13:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
13:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
นนทบุรี  vs ชลบุรี
13:00
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
หมากล้อม ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer