SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2562    จำนวน 82 เหรียญทอง  
 
จักรยาน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
สแครช - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัล - ชาย (1 กม.) รอบชิงชนะเลิศ
09:55
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ ไทล์ไทรอัล - หญิง (500 ม.) รอบชิงชนะเลิศ
10:20
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
จักรยาน ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37
กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
17:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
นครศรีธรรมราช  vs นครสวรรค์
17:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เซปักตะกร้อ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 74
น่าน  vs นนทบุรี
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 72
กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 76
ประจวบคีรีขันธ์  vs ขอนแก่น
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 75
สงขลา  vs นครสวรรค์
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 73
ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 77
มหาสารคาม  vs กรุงเทพมหานคร
15:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 25
กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
15:45
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26
ชัยนาท  vs ปทุมธานี
16:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
เทควันโด ชิง 8 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
พุมเซ่ ทีมชาย (ชาย 3 คน) รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
เชียงใหม่  vs ชลบุรี
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
สุพรรณบุรี  vs สุพรรณบุรี 2
11:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เทนนิส ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
เนตบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 24
10:30
โดม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
เนตบอล ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
บริดจ์
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบชิงชนะเลิศ
นราธิวาส  vs กำแพงเพชร
13:00
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
ราชบุรี  vs มหาสารคาม
13:00
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บริดจ์ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟิกเกอร์สเกต
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
อีลิทจูเนียร์ (Elite Junior) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:50
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
Official
เบสิคโนวิส (Basic Novice) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:50
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
Official
แอดวานซ์พรี-โนวิส (Advance Pre-Novice) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:50
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
Official
เบสิคพรี-โนวิส (Basic Pre-Novice) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:50
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
Official
เบสิคจูเนียร์ (Basic Junior) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:27
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
Official
แอดวานซ์โนวิส (Advance Novice) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:46
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
Official
อินเทอร์มิเดียทโนวิส (Intermediate Novice) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:05
ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
Official
ฟิกเกอร์สเกต ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ปืนสั้นมาตรฐาน 25 เมตร 60 นัด บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ปืนสั้นมาตรฐาน 25 เมตร (60 นัด) ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิงปืน ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิมนาสติก
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ยิมนาสติกลีลา กรุ๊ป รวมอุปกรณ์ รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติก ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูยิตสู
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 44 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 44 - 48 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Newaza น้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 50 - 55 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 55 - 60 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Duo - Mix คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ยูยิตสู ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
เรือพาย
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
เรือคยัคสลาลอม - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เรือแคนูสลาลอม - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:02
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เรือคยัคสลาลอม - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:04
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เรือแคนูสลาลอม - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:06
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี รอบชิงชนะเลิศ
13:08
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบชิงชนะเลิศ
13:10
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี รอบชิงชนะเลิศ
13:12
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบชิงชนะเลิศ
13:14
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
13:45
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
13:50
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:55
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
14:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ
14:05
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
14:10
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
กรรเชียง 1 คน หญิง พายคู่ (M1X) ระยะ 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
14:15
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
14:20
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
14:25
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
14:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
กรรเชียง 1 คน ชาย พายคู่ (M1X) ระยะ 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
14:35
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ
14:40
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
14:45
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:50
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
14:55
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
15:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เรือพาย ชิง 24 เหรียญทอง 
 
     
 
วูซู
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
นครราชสีมา  vs ปทุมธานี
13:00
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
สตูล  vs หนองบัวลำภู
13:00
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
ลำพูน  vs นครราชสีมา
13:00
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
ลำพูน  vs สตูล
13:00
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
จันทบุรี  vs นราธิวาส
13:00
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
สตูล  vs นครพนม
13:00
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
วูซู ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
วูซูยุทธลีลา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่า ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ยุทธลีลาชุดต่อสู้ประกอบอุปกรณ์ ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
วูซูยุทธลีลา ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
เอ็กซ์ตรีม
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Inline Stunt Skate Cross - บุคคล รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Official
Inline Speed Skate 500 m. 8-12 ปี - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Inline Stunt (High Jump) ประเภทบุคคล รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Official
Inline Speed Skate 500 m. 13-20 ปี - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Skateboard Mini Ramp - บุคคล รอบชิงชนะเลิศ
15:00
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Official
Inline Skate Park - บุคคล รอบชิงชนะเลิศ
16:00
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Official
Inline Miniramp - บุคคล รอบชิงชนะเลิศ
17:30
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Official
Freestyle Battle Slalom (บุคคลหญิง) รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Official
Freestyle Slide (บุคคลหญิง) รอบชิงชนะเลิศ
19:00
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Official
เอ็กซ์ตรีม ชิง 11 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer