SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2562    จำนวน 114 เหรียญทอง  
 
คริกเก็ต
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 35
08:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 36
11:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
คริกเก็ต ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
จักรยาน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.) รอบชิงชนะเลิศ
10:30
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ อิลิมิเนชั่นเรส - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
11:45
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
จักรยาน ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ชักกะเย่อ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย 8 คน รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง 8 คน รอบชิงชนะเลิศ
13:00
โดม โรงเรียนเทศบาล 1 (ทีโอเอวิทยา) อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ชักกะเย่อ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ซอฟท์เทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 29
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 30
09:00
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Official
ซอฟท์เทนนิส ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ซอฟท์บอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26
กรุงเทพมหานคร  vs ชัยภูมิ
09:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  M25
ชัยภูมิ  vs เชียงใหม่
09:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม/โรงเรียนวัดบ้านสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ซอฟท์บอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ตะกร้อลอดห่วง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง (กติกาสากล) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37
10:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย (กติกาสากล) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
10:40
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ตะกร้อลอดห่วง ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 41
ชัยภูมิ  vs ปราจีนบุรี
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 47 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 47 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 38
บุรีรัมย์  vs สมุทรสาคร
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39
สงขลา  vs ชัยนาท
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 40
ประจวบคีรีขันธ์  vs สุโขทัย
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 25
กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26
พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
เทควันโด ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
พุมเซ่ ทีมหญิง (หญิง 3 คน) รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
เทควันโด-พุ่มเซ่ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
สุพรรณบุรี  vs อำนาจเจริญ
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
สุพรรณบุรี  vs สุพรรณบุรี 2
09:00
สนามเทนนิส จังหวัดบุรีรัมย์ (เทศบาลบุรีรัมย์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เทนนิส ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
บริดจ์
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ) รอบชิงชนะเลิศ
นครปฐม  vs นราธิวาส
12:30
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ
ภูเก็ต  vs นครนายก
12:30
หอประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บริดจ์ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
บาสเกตบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53
อ่างทอง  vs นครปฐม
09:00
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 54
กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
11:00
อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
บาสเกตบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ปันจักสีลัต
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
สงขลา  vs นครราชสีมา
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
นราธิวาส  vs นครราชสีมา
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5
ศรีสะเกษ  vs สงขลา
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7
นราธิวาส  vs นครราชสีมา
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
เพชรบุรี  vs สมุทรสาคร
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11
บุรีรัมย์  vs นครราชสีมา
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13
ฉะเชิงเทรา  vs ยะลา
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15
ยะลา  vs แม่ฮ่องสอน
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
I น้ำหนักเกิน 71 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 17
ประจวบคีรีขันธ์  vs บุรีรัมย์
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
J น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 79 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 18
ตรัง  vs บุรีรัมย์
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
ตาก  vs นราธิวาส
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4
ศรีสะเกษ  vs ยะลา
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6
กาฬสินธุ์  vs ยะลา
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8
ยะลา  vs กาฬสินธุ์
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 10
บุรีรัมย์  vs ยะลา
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12
สงขลา  vs ชุมพร
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14
เชียงราย  vs นครสวรรค์
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 16
แม่ฮ่องสอน  vs บุรีรัมย์
09:00
หอประชุมชัยวนัมรุง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ปันจักสีลัต ชิง 18 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย 3 คน รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
กำแพงเพชร  vs นนทบุรี
15:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง 3 คน รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
พัทลุง  vs นครศรีธรรมราช
15:00
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟุตซอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
10:00
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
12:00
โดม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ฟุตซอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟุตบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
นครศรีธรรมราช  vs ขอนแก่น
15.00
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
นครสวรรค์  vs นครราชสีมา
15:00
สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ (เขากระโดง สเตเดียม)
Official
ฟุตบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
12:00
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
พิษณุโลก  vs สุราษฎร์ธานี
12:13
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs หนองบัวลำภู
12:28
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4
กรุงเทพมหานคร  vs นราธิวาส
12:34
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5
เชียงใหม่  vs สระบุรี
13:03
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6
สกลนคร  vs ตรัง
13:16
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7
มหาสารคาม  vs ตรัง
13:31
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8
สุราษฎร์ธานี  vs พิษณุโลก
13:44
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
ร้อยเอ็ด  vs บุรีรัมย์
14:37
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 10
สุราษฎร์ธานี  vs พิษณุโลก
14:52
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11
ศรีสะเกษ  vs บุรีรัมย์
15:04
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12
ขอนแก่น  vs บุรีรัมย์
15:48
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13
ศรีสะเกษ  vs หนองบัวลำภู
15:59
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14
หนองบัวลำภู  vs ลำปาง
16:10
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15
สุราษฎร์ธานี  vs กำแพงเพชร
16:23
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 16
กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
16:54
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 17
กรุงเทพมหานคร  vs หนองบัวลำภู
17:09
โดม โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
มวยไทยสมัครเล่น ชิง 17 เหรียญทอง 
 
     
 
มวยสากลสมัครเล่น
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs นครราชสีมา
12:05
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2
นครราชสีมา  vs กาฬสินธุ์
12:20
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3
อ่างทอง  vs สุราษฎร์ธานี
12:35
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 4
พิษณุโลก  vs นครราชสีมา
13:05
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 5
หนองบัวลำภู  vs นครศรีธรรมราช
13:20
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6
อุตรดิตถ์  vs พิษณุโลก
13:35
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7
ชุมพร  vs พิษณุโลก
13:46
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11
นครราชสีมา  vs พิษณุโลก
14.54
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8
ตรัง  vs นครสวรรค์
14:00
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
ร้อยเอ็ด  vs ลำปาง
14:30
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 10
อ่างทอง  vs ตรัง
14:38
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14
ศรีสะเกษ  vs พิษณุโลก
15.55
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12
นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
15:23
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13
พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
15:37
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 16
พิษณุโลก  vs สุราษฎร์ธานี
16.30
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 17
นครราชสีมา  vs นราธิวาส
16.45
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15
อุบลราชธานี  vs อ่างทอง
16:20
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 18
ตราด  vs นราธิวาส
17:00
โดม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
Official
มวยสากลสมัครเล่น ชิง 18 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ปืนสั้น 25 เมตร (60 นัด) ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ปืนสั้น 25 เมตร (60 นัด) บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิงปืน ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิมนาสติก
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ยิมนาสติกลีลา กรุ๊ป อุปกรณ์ 5 ริบบิ้น รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติกลีลา กรุ๊ป อุปกรณ์ 5 ห่วง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติกลีลา - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติก ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูยิตสู
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 48 - 52 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 52 - 57 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ต่อสู้ น้ำหนักเกิน 57 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 60 - 66 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 66 - 73 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
Newaza น้ำหนักเกิน 73 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
หอประชุม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ยูยิตสู ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
วู้ดบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
นับจำนวนการตี ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
นับจำนวนการตี ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วู้ดบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
สนุกเกอร์
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทเดี่ยว 6 แดง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 31
ชลบุรี  vs ภูเก็ต
12:30
Crucible Snooker Club Buriram อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
สนุกเกอร์ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
หมากล้อม
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
10:30
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs ชลบุรี
10:30
หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
Official
หมากล้อม ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เอ็กซ์ตรีม
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Elimination อายุ 8 -20 ปี - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Elimination อายุ 8 -20 ปี - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ลานปราสาทจำลอง สนามกีฬาช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์
Official
Skateboard Game Of Skate - บุคคล รอบชิงชนะเลิศ
14:30
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Official
Skateboard Park - บุคคล รอบชิงชนะเลิศ
16:30
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Official
Skateboard Best Trick - บุคคล รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานเอนกประสงค์ ตลาดไนท์เซราะกราว อ.เมืองบุรีรัมย์
Official
เอ็กซ์ตรีม ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
ฮอกกี้
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
กลางแจ้ง Outdoor ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 41
08:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 46
10:00
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
กลางแจ้ง Outdoor ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42
10:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
11:00
โดม โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
ฮอกกี้ ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
แฮนด์บอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 37
ศรีสะเกษ  vs นนทบุรี
10:00
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53
อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร
10:00
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายหาด ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 54
กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
10:40
ลานด้านหน้า สนามช้าง อารีน่า (ฝั่งตลาดไนท์เซราะกราว) อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
11:30
โดม โรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
แฮนด์บอล ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer