SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2562    จำนวน 44 เหรียญทอง  
 
กาบัดดี้
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19
เพชรบูรณ์  vs นครศรีธรรมราช
09:00
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19
กระบี่  vs นครศรีธรรมราช
10:00
โดม โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
กาบัดดี้ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
จักรยาน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (24 กม.) รอบชิงชนะเลิศ
09:00
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ) รอบชิงชนะเลิศ
09:15
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.) รอบชิงชนะเลิศ
09:25
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.) รอบชิงชนะเลิศ
10:10
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:30
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:35
เวลโรโดม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
Official
จักรยาน ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชุด - ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 81
อุบลราชธานี  vs นครปฐม
09:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชุด - หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 82
กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
09:00
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เซปักตะกร้อ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
แบดมินตัน
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ยุวชน ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
09:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
09:00
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ยุวชน หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
เชียงใหม่  vs ระยอง
09:30
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
09:30
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
เชียงใหม่  vs ปราจีนบุรี
10:15
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
10:50
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
11:05
โรงยิมส์อเนกประสงค์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
แบดมินตัน ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิมนาสติก
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ยิมนาสติกลีลา - เชือก - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:30
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:15
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:00
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
11:45
ศูนย์การค้า TERMINAL 21 KORAT จังหวัดนครราชสีมา
Official
ยิมนาสติก ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
รักบี้ฟุตบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภท 15 คน - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
09:00
สนามฟุตบอล มณฑลทหารบกที่ 26 อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
รักบี้ฟุตบอล ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เรือพาย
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
09:00
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
09:05
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
09:10
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี รอบชิงชนะเลิศ
09:15
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
09:20
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
09:25
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
09:30
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
09:35
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
09:40
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี รอบชิงชนะเลิศ
09:45
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
09:50
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
09:55
อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
เรือพาย ชิง 12 เหรียญทอง 
 
     
 
วอลเลย์บอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 73
สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
09:00
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 74
นนทบุรี  vs พระนครศรีอยุธยา
11:00
อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วอลเลย์บอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
วอลเลย์บอลชายหาด
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ยุวชน ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 115
นนทบุรี  vs กาฬสินธุ์
09:00
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ยุวชน หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 116
กาญจนบุรี  vs กาฬสินธุ์
09:45
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 117
กาฬสินธุ์  vs จันทบุรี
10:30
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 118
กรุงเทพมหานคร  vs กาญจนบุรี
11:15
สวนศิวะ 12 บุรีรัมย์คาสเซิ่ล อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วอลเลย์บอลชายหาด ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
วู้ดบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
นับจำนวนการตี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
นับจำนวนการตี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วู้ดบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
แบบนับจำนวนเกท ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
13:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
แบบนับจำนวนเกท หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
13:00
กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
Official
วู้ดบอลนับจำนวนเกท ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer