รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

     
 
 
 
รายการ เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. สายไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท.None
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:30 น.
สนาม โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
3
78
บุญฑริกา  วงษ์กัณหา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
-
Q
1
72
กชกร  พางาม
ขอนแก่น
ขอนแก่น
-
4
85
กันติชา  สีจันทร์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
-
Q
2
75
พรพรรณราย  คำบริบูรณ์
ระยอง
ระยอง
-
Q
5
86
สิรินดา  พันสถา
ลำพูน
ลำพูน
-
Q
6
87
นนฐภร  สุขมีศรี
ลำพูน
ลำพูน
-
Q
 
     
 
Remark :