รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

     
 
 
 
รายการ เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร สายไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท.None
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:30 น.
สนาม โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
5
41
ทินพล  ถาวรมั่นกิจการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
-
Q
6
42
ธรรมรัช  บุญรักษ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
-
Q
2
38
จิตต์สมุทร  จันทรัมพร
ชุมพร
ชุมพร
-
1
37
ธนดล  หรมเมืองดี
น่าน
น่าน
-
4
40
ทินณภัทร  อรรถจรูญ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
-
8
50
สหรัฐ  ประคุณมาร
มหาสารคาม
มหาสารคาม
-
Q
9
65
เอกรินทร์  ปิโพ
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
-
Q
7
43
นันทพงศ์  ห้าวหาญ
สระบุรี
สระบุรี
-
Q
3
39
พิพัฒน์  เพ็ชรแบน
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
-
 
     
 
Remark :