รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

     
 
 
 
รายการ เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.เกิน 70 กก. ขึ้นไป สายไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท.None
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:30 น.
สนาม โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
3
12
พุฒิ  สมบุญรอด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
-
1
10
ไอยรา  สุขเกษม
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
-
Q
7
17
ทักษ์ดนัย  เขตตระการ
เชียงใหม่
เชียงใหม่
-
Q
5
14
มณฑกานต์  บรรจบพุดซา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
-
Q
6
16
พันธกานต์  กลิ่นอุทัย
น่าน
น่าน
-
2
11
พลภัทร  ธรรมนิยม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
-
Q
4
13
ณนฐนวรรษ  สุขไสย
ลพบุรี
ลพบุรี
-
Q
 
     
 
Remark :