รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

     
 
 
 
รายการ เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 ซม.ขึ้นไป สายไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท.None
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:30 น.
สนาม โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
5
35
ธนพัฒน์  ประภัศร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
-
Q
1
28
พีรพัฒน์  เฮงประเสริฐ
จันทบุรี
จันทบุรี
-
Q
4
33
ณัฐพงศ์  ห้อมา
จันทบุรี
จันทบุรี
-
Q
2
30
สรศักดิ์  มีเขียว
นครสวรรค์
นครสวรรค์
-
6
36
กรวุฒน์  ธรรมศิริ
น่าน
น่าน
-
Q
7
68
วัชระ  ชะชำ
มหาสารคาม
มหาสารคาม
-
3
31
ดนุพร  เบ้าเงิน
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
-
Q
 
     
 
Remark :