รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

     
 
 
 
รายการ เพาะกาย - ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 ซม. ขึ้นไป สายไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท.None
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:30 น.
สนาม โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
4
70
ชยพล  บุญรักษา
น่าน
น่าน
-
Q
1
58
จิรพรรดิ์  เจริญผล
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
-
Q
3
68
วัชระ  ชะชำ
มหาสารคาม
มหาสารคาม
-
Q
2
67
ณัฐพล  แสนอุ่น
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
-
Q
 
     
 
Remark :