รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

     
 
 
 
รายการ เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. สายไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท.None
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:30 น.
สนาม โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
5
27
นันทพงศ์  เชื้อโต่ง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
1
Gold
4
25
นิธิ  สุขกุล
อำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ
2
Silver
2
21
นอร์ฮาฟีกีฟ  มือลี
นราธิวาส
นราธิวาส
3
Bronze
3
23
นนทชาติ  อัตถาหาญ
จันทบุรี
จันทบุรี
4
1
19
ณัฐพัชร์  ถาวรมั่นกิจการ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
5
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง