รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

     
 
 
 
รายการ เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร สายไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท.None
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:30 น.
สนาม โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
2
45
พงศ์เพชร  นาแพง
ขอนแก่น
ขอนแก่น
1
Gold
3
51
ศรรุติ  อยู่สุภาพ
นครสวรรค์
นครสวรรค์
2
Silver
1
44
วิศวชิต  หงษ์กง
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
3
Bronze
5
69
โอเว่น  นันดี
จันทบุรี
จันทบุรี
4
4
66
อรรถพล  หอมดี
มหาสารคาม
มหาสารคาม
5
 
     
 
Remark :