รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

     
 
 
 
รายการ เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป สายไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท.None
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
3
59
ธนาธิป  วุฒิวงศ์วรากร
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
1
Gold
2
58
จิรพรรดิ์  เจริญผล
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
2
Silver
4
60
วรุพงษ์  วงศ์คำ
ขอนแก่น
ขอนแก่น
3
Bronze
1
53
นวภัทร  สุทธิ
น่าน
น่าน
4
5
67
ณัฐพล  แสนอุ่น
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
5
 
     
 
Remark :