รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

     
 
 
 
รายการ เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 ซม. ขึ้นไป สายไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท.None
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
5
89
ณภัสสฬาภา  คำบริบูรณ์
ระยอง
ระยอง
1
Gold
3
83
เตชินี  เตชเถกิง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
2
Silver
2
82
เพชรชมพู  ปรีชาชาญ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
3
Bronze
4
84
สาธิตา  ชัยรถ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
4
1
73
อรุณี  เยาวกรณ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
5
 
     
 
Remark :