รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

     
 
 
 
รายการ เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.เกิน 70 กก. ขึ้นไป สายไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท.None
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
5
17
ทักษ์ดนัย  เขตตระการ
เชียงใหม่
เชียงใหม่
1
Gold
4
14
มณฑกานต์  บรรจบพุดซา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
2
Silver
3
13
ณนฐนวรรษ  สุขไสย
ลพบุรี
ลพบุรี
3
Bronze
2
11
พลภัทร  ธรรมนิยม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
4
1
10
ไอยรา  สุขเกษม
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
5
 
     
 
Remark :