รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 99
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:10 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
กรุงเทพมหานคร
5
 
 
R 1
Extra
Foult
5
-
-
 
Remark :
RED
ธนนันท์  สุนทรพรรณ์
กรุงเทพมหานคร
 
0
นนทบุรี
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
BLUE
อิงควัต  วิชัยลักขณา
นนทบุรี