รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 101
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:20 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
กรุงเทพมหานคร
4
 
 
R 1
Extra
Foult
4
-
-
 
Remark :
BLUE
ณภวิชญ์  เตชะ
กรุงเทพมหานคร
BLUE
ธรรศ  ซาโต้
กรุงเทพมหานคร
BLUE
ศรัณย์  แก้วลบ
กรุงเทพมหานคร
 
1
กาญจนบุรี
 
 
R 1
Extra
Foult
1
-
-
 
Remark :
RED
สฤษฎ์ภพ  สุขภาพ
กาญจนบุรี
RED
ปารมี  มั่นสวัสดิ์
กาญจนบุรี
RED
สรกฤช  น้อยสกุล
กาญจนบุรี