รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 102
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.50 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
กาญจนบุรี
5
 
 
R 1
Extra
Foult
5
-
-
 
Remark :
BLUE
ฐิชาภรณ์  แก่นคำ
กาญจนบุรี
BLUE
กัญจน์ณัฏฐ์  ตั้งมั่น
กาญจนบุรี
BLUE
พัชรินทร์  เปล่งไปล่
กาญจนบุรี
 
0
นครสวรรค์
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
RED
ธัญญาเรศ  บุญวัฒน์
นครสวรรค์
RED
วิรัทญา  บัวเอม
นครสวรรค์
RED
นันทิกานต์  ใยฉวี
นครสวรรค์