รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 177
วันที่
11 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
กระบี่
0
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
BLUE
ธีรพงษ์  กิ่งจันทร์
กระบี่
 
1
อุตรดิตถ์
 
 
R 1
Extra
Foult
1
-
-
 
Remark :
RED
ณัฐวุฒิ  ธรรมใจ
อุตรดิตถ์