รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 261
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
นครศรีธรรมราช
4
 
 
R 1
Extra
Foult
4
-
-
 
Remark :
BLUE
ธิดารัตน์  นาคสวาท
นครศรีธรรมราช
 
1
ลพบุรี
 
 
R 1
Extra
Foult
1
-
-
 
Remark :
RED
นันท์นภัส  วงษ์ประเสริฐ
ลพบุรี