รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 376
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
นครศรีธรรมราช
3
 
 
R 1
Extra
Foult
3
-
-
 
Remark :
RED
ชวัลรัตน์  นาคบุตร
นครศรีธรรมราช
 
4
นครสวรรค์
 
 
R 1
Extra
Foult
4
-
-
 
Remark :
BLUE
ชาลิสา  โสพันธ์
นครสวรรค์